Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávka

Prijatá objednávka bude elektronicky potvrdená na Váš email a následne budete informovaný o stave Vami objednaného tovaru – či je tovar na sklade, možný termín dodania a pod. Od objednávky môžete odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia (viď Občiansky zákonník, zákon č.40/1964 Zb., § 52 a nasl.).

Storno objednávky sa nevzťahuje na:

 • tovar upravený podľa priania spotrebiteľa
 • audio a video nahrávky a počítačové programy, ak spotrebiteľ poruší ich originálny obal
 • spotrebný tovar (nosiče obrazu, zvuku a pod.)
 • ďalej viď Občiansky zákonník, zákon č. 40/1964 Zb.

Spôsob platby

Platbu je možné previesť týmito spôsobmi:

 • hotovosťou, pri preberaní tovaru
 • dobierkou, pri doručení tovaru
 • zálohovou faktúrou v prípade platby bankovým prevodom

Dodávka

Možnosti spôsobu dodania:

 • vlastný odber na adrese firmy Traco Systems a.s., Bojnícka 15, Bratislava
 • poštou na dobierku
 • prepravnou spoločnosťou

Pokiaľ je cena tovaru nižšia ako 216,- € (6 545,- Sk *) bez DPH, je účtovaný poplatok za dopravu 7,- € (212,- Sk *) bez DPH. V prípade že je cena tovaru vyššia ako 216,- € (6 545,- Sk *) bez DPH, je doprava zdarma.

Reklamácia

 1. Na reklamáciu tovaru sa vzťahuje reklamačný poriadok Občianskeho zákonníka, zákon č.40/1964 Zb. Záručná doba je špecifikovaná v dodacom liste zakúpeného tovaru, minimálna doba je 24 mesiacov. Po posúdení závady tovaru a následne uznanej reklamácie je táto reklamácia vybavená do 30 dní (viď Občiansky zákonník, zákon č. 40/1964 Zb., §620)
 2. K reklamácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení reklamovaného tovaru.
 3. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.