Kontakt

Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu Avidshop.sk je spoločnosť:

obchodné meno: TRACO SYSTEMS, a.s.
adresa: Bojnická 15, 831 04 Bratislava
IČO: 356 804 58
IČ DPH: SK 2020 338 980
bankový účet: 584747553/7500 u ČSOB
tel./fax: (+421) - 244 459 872
(+421) - 244 495 873
(+421) - 244 495 874
e-mail: info@avidshop.cz